CD – Oh Happy Day

 
  • 1 z 2
 

Černošské spirituály – pokladnice populární i novodobé vážné hudby, bezedný zdroj inspirace, nespoutaných rytmů a melodií. Jako každého, kdo podlehne jejich kouzlu, oslovily i mě svou ryzostí, rozmanitostí a hloubkou, která vychází z těžkého životního osudu černošských otroků. Ve své duši mají vryté trápení a strastiplnou cestu ze svého afrického domova do Ameriky, ale zároveň touhu po svobodě, zrovnoprávnění a lidské důstojnosti, která byla od roku 1619, kdy u amerických břehů přistála první loď s černošskými otroky, tvrdě pošlapávána. Za dobu více jak tří set let bylo vystaveno této nelidské životní zkoušce přes dvanáct milionů Afričanů, kteří nacházeli útočiště v pokoře, čistotě a víře v boží spravedlnost. Náboženský text často čerpal z biblických motivů, ve kterých nacházeli paralelu se svým životním osudem – zajetí a osvobození Židů, návrat do zaslíbené země, ukřižování Ježíše Krista. Některé zpěvy v sobě dokonce skrývaly domluvená znamení k povstáním a vzpouře. Všechny ale spojuje jedna myšlenka, která dávala černošskému lidu sílu žít a vydržet všechna příkoří, a to je zachování lidských hodnot a důstojnosti člověka je poselství spirituálu živé dodnes.

Dostupnost Skladem
Cena 165,29 Kč bez DPH
200 Kč    
Kód produktu 268
Kategorie Suvenýry
 

Vznik nahrávky
Po dlouholetém uměleckém působení v zahraničí jsem se s rodinou vrátila zpět do Čech, do místa svého rodiště, a začala spolupracovat s místními muzikanty. Osudovým se stalo setkání s Petrou Lukavcovou, sbormistryní smíšeného pěveckého sboru Bořivoj, který má v Lomnici nad Popelkou stošedesátiletou historii nepřetržitého působení. Po mnoha společných úspěšných koncertech jsme sestavili program spirituálů a gospelů, který jsme nahráli na podzim roku 2021 v kostele sv Jiljí v Železnici. Vychutnejte si společně s námi kouzlo černošských spirituálů, zaposlouchejte se do nesmrtelných melodií a nechte se unést africkým rytmem tam, kde láska, svoboda a radost vítězí nad chmurami a nenávistí.
Jana Stehr

Velice děkujeme Jaroslavu Krčkovi za hudební režii a odborné vedení; Radku Horákovi za zvukovou režii; Alfrédu Stehr za citlivý a bravurní klavírní doprovod; faráři Josefu Kordíkovi za nezištné zapůjčení prostor farního kostela sv. Jiljí v Železnici pro nahrávání; městu Lomnice nad Popelkou a Kulturnímu a informačnímu středisku za převzetí organizace výroby a prodeje CD a celkovou dlouhodobou podporu pěveckého sboru Bořivoj.
Jana Stehr, Petra Lukavcová

Smíšený pěvecký sbor Bořivoj
Sbormistryně:
Petra Lukavcová
Soprán: Libuše Fridrichová, Barbora Hejduková, Šárka Holečková, Lucie Kobrlová, Irena Koudelková, Marie Kynčlová, Věra Moravcová, Ladislava Mrhalová, Beata Novotná, Illona Novotná, Eva Rajmová, Valerie Říhová, Monika Weaver
Tenor: Aleš Brož, Filip Crha, Jiří Hrdina, Jaroslav Moravec, Petr Plašil, Jiří Valenta
Alt: Marcela Brožová, Kamila Brůžková, Lenka Hájková, Renata Hejduková, Pavla Kafková, Jana Kubánková, Zdena Lokajová, Lidmila Mrázková, Miroslava Plichtová, Dana Šolcová, Eva Zatloukalová
Bas: Kamil Brož, Martin Brož, Pavel Hrdina, Jiří Polák, Alfred Stehr, Martin Váňa Jaroslav Vávra

Soprán: Jana Stehr
Klavír: Alfred Stehr